Sportmedisch Centrum  
Wat is Hardlooponderzoek.nl?
 
Dit hardlooponderzoek is het vervolg op GronoRun2 ‘GROningen NOvice RUNning’-project. In het Nederlands vertaald; Groninger Beginners Hardlooponderzoek.

In dit onderzoek willen we kijken of een voorbereidingsprogramma van 4 weken voorafgaande aan een normaal trainingsprogramma een positief effect heeft op het ontstaan van blessures bij beginnende hardlopers.

In dit onderzoek wordt u door middel van loting ingedeeld in één van de twee groepen. 
Groep 1 begint op 14 juli 2008 met een voorbereidingsprogramma van 4 weken. 
Groep 2 doet in deze periode nog niets.

Beide groepen lopen vanaf 11 augustus 2008 drie maal per week hetzelfde trainingsprogramma voor beginners. Dit doet u in uw eigen tijd.
U kunt zich op deze manier voorbereiden op de 4 Mijl van Groningen op 12 oktober 2008.


  Tijdens de trainingsperiode vragen we u een logboek bij te houden. Dit kunt u bijhouden via het elektronische logboek op deze website. In het logboek houdt u uw hardloopactiviteiten, andere sportieve activiteiten en blessures bij.

Als u blijft lopen en u houdt uw logboek bij dan maakt u kans op één van de 100 gratis startbewijzen voor de 4 Mijl van Groningen op 12 oktober 2008.

Na de 4 Mijl van Groningen 2008 willen we u nog 6 maanden volgen. U kunt dan gebruik maken van verschillende trainingsprogramma’s voor 5 en 10 km loopevenementen in de regio Groningen. Informatie over deze loopevenementen zullen op deze website gepubliceerd worden.

Het onderzoek is vrijwillig, gegevens worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. De opzet van dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het UMCG. Uitgebreide deelnemersinformatie kunt u hier downloaden. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.